středa 10. února 2010

Výstava je prodejní

Výstava je prodejní, tedy máte možnost "vystoupit z davu" ostatních návštěvníků výstavy - neboť vstup je volný - a stát se návštěvníkem platícím. Vzhledem k formátům a různým použitým technikám malby vystavených obrazů si může vybrat - i podle možností své peněženky - opravdu každý.


Stěnu Vašeho domova může ozdobit jak obraz exotické australské krajiny, tak i domáci scenérie - například "Manětínská krajina s pravěkým vulkánem" (prostřední foto).

O malířce podruhé ...

Poprvé jsme o paní Raphaele Hons uvedli pouze stručné údaje, nyní uveřejňujeme podrobnější informace. Dcera paní Hany Hons – Gerzanicové se narodila v Sydney, kde vystudovala Uměleckou akademii. V malířství kromě vlastní tvorby realizovala i několik zakázek na území Australského společenství.

Fotografie z vernisáže výstavy

Svými obrazy se snaží zachytit atmosféru typické australské přírody v celé její rozmanitosti. Na této výstavě jsou zastoupeny obrazy krajin z území Nového Jižního Walesu (1982 – 1986), Victorie (1984, 1992) a Queenslandu (1985).


Lze říci, že motivy z Nového Jižního Walesu zde vystavenému dílu Raphaely Hons dominují – celkem je zde pět obrazů. Jako nejstarší je označen s názvem „Po požáru“, který je z roku 1982. O rok pozdější (1983) je „Potok Wolli“ v Sydney, z roku 1985 je obraz „Lawson Falls v Modrých Horách“, poslední dva jsou z roku 1986 a zobrazují „Západ slunce“ a „Chatu prvních průkopníků ve Windsoru“. Mimochodem, na internetu při vyhledání výrazu Modré Hory je možné najít spoustu zajímavých informací a fotografií z této rezervace, dnes zapsané do seznamu Světového dědictví UNESCO. Takže i pro Vaši informaci – jméno Modré Hory má původ v modrém oparu, který se za horkých dnů vznáší nad celou krajinou. Opar vzniká tím, že se v extrémních teplotách vypařují oleje z listů eukalyptů.


Dva obrazy – vzdálené od sebe osm let – zastupují motivy ze státu Victoria. Z roku 1984 je to obraz „Eukalypty na svahu“, a z roku 1992 „Údolí Owens ve Viktorii“.
Posledním z obrazů krajin daleké Austrálie vznikl v roce 1985 v Queenslandu a má název „Džungle Lamington Park“. Lze se oprávněně domnívt, že všechny zde vystavené obrazy dávají nahlédnout jak do krajiny jiného kontinentu, tak i do duše malířky.

Během svého pobytu v Česku – od května 2009 – však začíná objevovat krásu české krajiny, což je patrné i na obrazech vzniklých pod vlivem kouzelné či „magické“ krajiny západních Čech. Zde vystavené obrazy z tohoto počínajícího – „českého“ – tvůrčího období lze snadno podle jejich názvu lokalizovat do místa vzniku: ať je to již „Zámecký park v Blatné“, „Česká krajina u Žďáru u Blovic“, „Manětínská krajina s pravěkým vulkánem“. Další dva obrazy vznikly v Plzni – „Starý hřbitov“ a „Maminčina zahrada“, posledním – bez přesného určení „Pozdní léto“.

První výstavu na našem území realizovala v roce 2009 v plzeňském „Hotelu u Pramenů“, druhou v témže roce v „Galerii jednoho obrazu“ v Plzni.
Účastnila se projektu „7 divů světa aneb všechny divy očima výtvarného umělce“, kde na toto téma vystavovala společně s dalšími čtrnácti umělci ve výstavních prostorách České inspekce životního prostředí. Dalším výstupem tohoto projektu byl i reprezentativní barevný katalog (Plzeň, 2009).


Společná momentka z vernisáže výstavy. Zleva: pan Alexander Pismenny, kulturní atašé Velvyslanectví Ruské federace v Praze, paní Raphaela Hons, pan Jožka Osoba, malíř, galerista a cestovatel, paní Vlasta Nosková, vedoucí realizačního týmu výstavy


Vernisáž výstavy, s uměleckými kolegy. Zleva: pan Jiří Webr, paní Raphaela Hons, paní Jaroslava Šetelíková, malířka a řezbářka, paní Bohumila Horáková, tvůrkyně miniaturních betlémů a obrazů s religiózní tématikou. Určitou zajímavostí je, že obě dámy jsou zástupci třetí umělecké generace akademického malíře Jaroslava Šetelíka

Malá ochutnávka obrazů

Pro všechny, kteří se teprve rozhodují, zda výstavu navštíví je zde malá "ochutnávka" vystavených obrazů paní Raphaely.
úterý 9. února 2010

Udělení medaile Franze Kafky

V průběhu vernisáže výstavy prezident organizace „Evropský kruh Franz Kafka Praha“ Prof. PhDr. Miroslav Klivar slavnostně předal paní Haně Gerzanicové evropskou medaili Franze Kafky s diplomem, za dosavadní uměleckou tvůrčí práci v oblasti literatury (poezie).Pan profesor Miroslav Klivar, prezident organizace „Evropský kruh Franz Kafka Praha“ při projevu před předáním evropské medaile Franze Kafky paní Haně Gerzanicové. Zleva: paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, paní Vlasta Nosková, pan Jožka Osoba, pan Miroslav KlivarPan Jožka Osoba, malíř, galerista a cestovatel gratuluje paní Haně k významnému ocenění. Zleva: Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, paní Vlasta Nosková, pan Jožka Osoba

Vernisáž výstavy


V úterý 2. února 2010 proběhla vernisáž výstavy „Česko-australské doteky v malbě a poezii“. Na dalších řádcích se pokusím komentovat (z pozice kurátora výstavy) pořízené fotografie a seznámit i Vás – kteří jste neměli možnost se zúčastnit – s děním během slavnostního zahájení.

Množství sněhu trochu překvapilo, a tak dojet automobilem na čas vernisáže bylo pro některé účastníky nad jejich síly. Na druhou stranu tím byl zajištěn kontinuální přísun hostů a příznivců. Autobusová linka č. 155 naproti tomu naprosto spolehlivě dopravovala zájemce na nedalekou zastávku. Zatím lze konstatovat, že v případě zhoršených sněhových podmínek (10 cm a výše) se vyplatí sázet spíše na městskou hromadnou dopravu, než na individuální klouzání na čtyřech kolech s často nejistým výsledkem.

Vlastní galerijní prostor je umístěn v prvním patře vstupní (hlavní) budovy. Jeho součástí je i kavárna „U cestovatele“, kde je možnost posedět v příjemném prostředí a kromě objednaných nápojů vychutnat i velmi příznivé ceny.Čas téměř vypršel (bude 15.00 hodin), nervozita stoupá (zády k aparátu pan Jožka Osoba, malíř, galerista a cestovatel)Těsně před zahájením, vpravo stojící paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, zády k aparátu paní Vlasta NoskováA ještě jeden záběr, prosím, povšimněte si pod štítem kavárny „U cestovatele“ označení ulice „Na vyhlídce“, na stěně vlevo umístěny verše paní Hany Gerzanicové, na posledním panelu její rodový erbZačínáme, zleva paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, v pozadí Jiří Neumann, kurátor výstavy, s mikrofonem Jožka Osoba, paní Vlasta Nosková, vedoucí realizačního týmuTéměř zpoza prodejního pultu se nám objevil první z vzácných hostů pan inženýr architekt Vlado Milunić, který před více než třiceti lety pomáhal vytvořit tento – z mého pohledu – krásný a účelný dům, později i přidal několik vzpomínek z doby realizace tohoto projektuPaní Hana během autorského čtení svých veršů – mimochodem, její krásnou češtinu a volbu slov by jí leckdo mohl závidět. Zleva: paní Vlasta Nosková, paní Raphaela Hons, pan Jiří Neumann, paní Hana Gerzanicová, pan Jožka OsobaDalší ze vzácných hostů, pan profesor Miroslav Klivar ve funkci prezidenta organizace „Evropský kruh Franz Kafka Praha“ předává medaili Franze Kafky paní Haně Gerzanicové, v pozadí paní Vlasta NoskováDomácí „pán a vládce“ těchto nádherných prostor (nechť mi pan ředitel tuto prostořekost promine) pan Evžen Kokeš, ředitel Domova pro seniory Malešice. Jsem velmi rád, že si ve svém náročném programu (člověk stojící mimo si asi ani nedovede představit, co to znamená řídit tak velký dům) udělal čas a přišel se na nás všechny podívat a říci pár slov. Ostatní stojící zleva: paní Hana Gerzanicová, pan Jožka Osoba, pan Jiří Neumann, paní Vlasta NoskováVyvolávání vzácných hostů – pana architekta Vlada Miluniće a pana profesora Miroslava Klivara – ke společnému přípitku. Zleva: pan Evžen Kokeš, paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, pan Jiří Neumann, paní Vlasta Nosková, pan Jožka OsobaVelké překvapení pro paní Raphaelu, profesor Miroslav Klivar jí předává cenu za kulturu udělenou „World Union of Culture“ (Světovou unií kultury). Zleva: paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, pan Vlado Milunić, pan Jiří Neumann, paní Vlasta Nosková a pan Miroslav KlivarSpolečné – rodinné – foto obou umělkyň, oceněná básnířka Hana Gerzanicová s evropskou medailí Franze Kafky, a malířka Raphaela Hons s cenou za kulturu. Možná, že požární poplachová směrnice v pozadí není právě to pravé pro takovou fotografii, ale zdá se, že oběma dámám to ani v nejmenším nevadí. Samozřejmě, nezbývá nic jiného než pogratulovatŽe verše a povídky paní Hany, se čtou u nás a v anglicky mluvících zemích se předpokládat dá. Pan Alexander Pismenny, kulturní atašé velvyslanectví Ruské federace nás však přesvědčil, že paní Hana je známá a uznávaná osobnost nejen v Česku či Austrálii.
Zleva: paní Hana Gerzanicová, paní Raphaela Hons, paní Vlasta Nosková, pan Jožka Osoba, pan Alexander Pismenny

Na závěr nezbývá nic jiného než poděkovat všem hostům a příznivcům, kteří přišli opravdu v hojném počtu, dále samozřejmě i „domácím“ – klientům Domova pro seniory Malešice – za překrásnou atmosféru. Zvláštní poděkování patří panu Vladimíru Eisenbrukovi, vládnímu zmocněnci pro krajinské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, kterému děkuji za jeho účast na této akci. Pan Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR se – bohužel – vzhledem ke svému programu z akce omluvil, její excelence Ruth Lorraine Pearce, velvyslankyně Australského společenství (která sídlí ve Varšavě) se rovněž omluvila, ovšem s příslibem, že si výstavu při své další cestě do Prahy rozhodně nenechá ujít a přijde si ji prohlédnout.

Výstava otevřena

Slavnostním přípitkem byla v prostorách pražské galerie „U cestovatele“ v úterý 2. února 2010 otevřena výstava „Česko-australské doteky v malbě a poezii“. Veřejnost má možnost se s výstavou seznámit od 3. února do 13. dubna 2010 v prostorách prvního patra vstupního (hlavního) objektu areálu Domova pro seniory Malešice (Rektorská 577), a to každý den od 08.00 do 20.00 hodin.Slavnostního zahájení se zůčastnili kromě obou autorek a realizačního týmu i vzácní hosté. Zleva doprava: pan Evžen Kokeš, ředitel Domova pro seniory Malešice, paní Hana Gerzanicová, básnířka, paní Raphaela Hons, malířka, pan Vlado Milunić, architekt a vzácný host, pan Jiří Neumann, kurátor výstavy, paní Vlasta Nosková, vedoucí realizačního týmu, pan Jožka Osoba, malíř, galerista a cestovatel, a pan Miroslav Klivar, profesor a prezident organizace „Evropský kruh Franz Kafka Praha“, další vzácný host.

čtvrtek 28. ledna 2010

O druhé autorce, aneb několik slov o paní Raphaele ...


Dcera paní Hany Hons – Gerzanicové, Raphaela Hons se narodila v Sydney, kde vystudovala Uměleckou akademii. V malířství kromě vlastní tvorby realizovala i několik zakázek na území Australského společenství.

Svými obrazy se snaží zachytit atmosféru australské přírody v celé její rozmanitosti. Během svého pobytu v Česku však začíná objevovat i krásu české krajiny.