čtvrtek 28. ledna 2010

O druhé autorce, aneb několik slov o paní Raphaele ...


Dcera paní Hany Hons – Gerzanicové, Raphaela Hons se narodila v Sydney, kde vystudovala Uměleckou akademii. V malířství kromě vlastní tvorby realizovala i několik zakázek na území Australského společenství.

Svými obrazy se snaží zachytit atmosféru australské přírody v celé její rozmanitosti. Během svého pobytu v Česku však začíná objevovat i krásu české krajiny.

středa 27. ledna 2010

A ještě jednou - logo


Pro ty, kteří chtějí vidět logo výstavy i v anglickém jazyce přikládáme v tomto druhém jazykovém provedení.

sobota 23. ledna 2010

O první autorce, aneb několik slov o paní Haně …

Narodila se 11. května 1928 v Plzni jako dcera profesora Vojtěcha Šlaufa. V roce 1950 emigrovala do Německa, později přesídlila do Austrálie.
Je členkou Svazu australských spisovatelů a básníků, členkou Mezinárodní společnosti básníků (USA), Společnosti pro vědu a umění (USA), členkou Československého ústavu zahraničního v Praze.
Za svou anglickou tvorbu byla Mezinárodní společností básníků a Národní knihovnou USA vyznamenána oceněním Básník roku 1997, 2006 a 2007. V roce 2002 převzala medaili Za mezinárodní zásluhy o poezii a v americké Filadelfii byla zařazena do Mezinárodní síně slávy.
V roce 2009 jí byla v Praze v Senátu předána cena za celoživotní přínos do světové literatury „Významná česká žena ve světě“.
VERNISÁŽ

Podzim si s listy
hraje všude,
dokud mu v štětci
barva zbude.

Sluníčko propůjčí
svoji tvář
na jeho slavnou
vernisáž.

Každý ať si však
popílí,
výstava trvá jen
na chvíli …
Na závěr se sluší připomenout ještě některá data z života i publikační činnosti paní PhDr. Hany Gerzanicové – spisovatelky a básnířky:

Životopis:
1939 – 1947 gymnázium v Plzni
1947 – 1949 Filosofická fakulta University Karlovy
1949 emigrace do SRN
1950 vyučující na Masarykově universitě v Ludwigsburgu
1951 učitelka angličtiny v armádě USA v Augsburgu
1952 emigrace do Austrálie
1960 – 1968 privátní učitelka v Power Coaching College
1968 – učitelka francoujštiny a němčiny na gymnásiu v Moss Valle
1970 – 1975 učitelka na ZŠ v Sydney – Ryverwood
1975 – 1987 učitelka, koordinátorka náboženské výchovy a zástupkyně ředitelky v Sydney – Earlwood
1987 – 1992 vedoucí umělecké tvorby v Earlwoodu
1992 – v penzi

Publikační činnost:
umělecká kulturní činnost v české exilové komunitě v Austrálii,
básnická tvorba v angličtině a publikace v různých časopisech
- v angličtině:
2000 Words Only
- v češtině:
1996 Ve stinu eukalyptů
1998 Nová epocha
1999 Kam cesty vedou
2002 Otisky v mlze
2003 Neznámé ruce
2004 Kalendář plzeňský
2006 Procházka se slunečnicí
- překlady do češtiny:
2005 Balady z Buše (překlad australského básníka B. Patersona)

Ceny:
1983 Odborný diplom náboženských věd na Universitě Sydney
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Cena národní knihovny USA za poezii
Doktorát filosofie Karlovy univesity v Praze
2004 Historická pečeť města Plzně
2005 Osobní rodový erb
2005 Nejlepší básně a básníci roku 2005
2006 Cena mezinárodní společnosti básníků USA

Členství v organizacích:
Svaz vědy a umění USA
Mezinárodní společnost básníků USA
Obec spisovatelů
Československý ústav zahraniční
Středisko západočeských spisovatelů
Zemská stavovská rodová Unie

Zájmy:
hudba, zahradničení, příroda, umění, historie

Jazyky:
němčina, francouština, angličtina

pátek 22. ledna 2010

Logotyp výstavy

Hlavním motivem loga výstavy je mapa České republiky (s vloženou státní vlajkou) a mapa Austrálie, do které je rovněž vložena vlajka Australského společenství.

Věříme, že logo se stane nepřehlédnutelným doplňkem všech tištěných materiálů, které v souvislosti s výstavou připravujeme.

čtvrtek 21. ledna 2010

Připravujeme novou výstavu

Pro období od 3. února do 13. dubna 2010 připravujeme novou výstavu pod názvem "Česko-australské doteky v malbě a poezii".

Proč česko-australské? Pro tento projekt se nám povedlo získat dvě zajímavé ženy - básnířku Hanu Gerzanicovou, která pochází z Plzně a osud ji zavál až do daleké Austrálie, a malířku Raphaelu Hons, která je dcerou paní Gerzanicové a rodilou australankou.

středa 20. ledna 2010

Jak se k nám dostanete, aneb kudy do Malešic?

Galerie "U cestovatele" je umístěna ve vstupních prostorách Domova pro seniory Malešice (na adrese: Rektorská 577, 108 00 Praha 10 - Malešice).

Nejjednodušší způsob je vystoupit na stanici metra "A" Želivského a dále pokračovat autobusovou linkou č. 155 na zastávku Rektorská (přes pracovní den jezdí cca každou půl hodinu). Tedy pro pěší. V případě jízdních stačí na displeji navigace naťukat Praha, Rektorská 577 a příjemný hlas navede pohodlně k cíli.

Jen na okraj - areál dnešního Domova pro seniory vznikal postupně v letech 1974-1985 podle projektu architektů Jana Línka a Vlada Miluniče (spoluautora "Tančícího domu" na vltavském nábřeží) ve stylu neofunkcionalismu. Návštěvu naší galerie tak můžete zahrnout i do výletu po zajímavých pražských stavbách realizovaných ve druhé polovině minulého století.Zvětšit mapu'>http://
Zvětšit mapu