středa 10. února 2010

O malířce podruhé ...

Poprvé jsme o paní Raphaele Hons uvedli pouze stručné údaje, nyní uveřejňujeme podrobnější informace. Dcera paní Hany Hons – Gerzanicové se narodila v Sydney, kde vystudovala Uměleckou akademii. V malířství kromě vlastní tvorby realizovala i několik zakázek na území Australského společenství.

Fotografie z vernisáže výstavy

Svými obrazy se snaží zachytit atmosféru typické australské přírody v celé její rozmanitosti. Na této výstavě jsou zastoupeny obrazy krajin z území Nového Jižního Walesu (1982 – 1986), Victorie (1984, 1992) a Queenslandu (1985).


Lze říci, že motivy z Nového Jižního Walesu zde vystavenému dílu Raphaely Hons dominují – celkem je zde pět obrazů. Jako nejstarší je označen s názvem „Po požáru“, který je z roku 1982. O rok pozdější (1983) je „Potok Wolli“ v Sydney, z roku 1985 je obraz „Lawson Falls v Modrých Horách“, poslední dva jsou z roku 1986 a zobrazují „Západ slunce“ a „Chatu prvních průkopníků ve Windsoru“. Mimochodem, na internetu při vyhledání výrazu Modré Hory je možné najít spoustu zajímavých informací a fotografií z této rezervace, dnes zapsané do seznamu Světového dědictví UNESCO. Takže i pro Vaši informaci – jméno Modré Hory má původ v modrém oparu, který se za horkých dnů vznáší nad celou krajinou. Opar vzniká tím, že se v extrémních teplotách vypařují oleje z listů eukalyptů.


Dva obrazy – vzdálené od sebe osm let – zastupují motivy ze státu Victoria. Z roku 1984 je to obraz „Eukalypty na svahu“, a z roku 1992 „Údolí Owens ve Viktorii“.
Posledním z obrazů krajin daleké Austrálie vznikl v roce 1985 v Queenslandu a má název „Džungle Lamington Park“. Lze se oprávněně domnívt, že všechny zde vystavené obrazy dávají nahlédnout jak do krajiny jiného kontinentu, tak i do duše malířky.

Během svého pobytu v Česku – od května 2009 – však začíná objevovat krásu české krajiny, což je patrné i na obrazech vzniklých pod vlivem kouzelné či „magické“ krajiny západních Čech. Zde vystavené obrazy z tohoto počínajícího – „českého“ – tvůrčího období lze snadno podle jejich názvu lokalizovat do místa vzniku: ať je to již „Zámecký park v Blatné“, „Česká krajina u Žďáru u Blovic“, „Manětínská krajina s pravěkým vulkánem“. Další dva obrazy vznikly v Plzni – „Starý hřbitov“ a „Maminčina zahrada“, posledním – bez přesného určení „Pozdní léto“.

První výstavu na našem území realizovala v roce 2009 v plzeňském „Hotelu u Pramenů“, druhou v témže roce v „Galerii jednoho obrazu“ v Plzni.
Účastnila se projektu „7 divů světa aneb všechny divy očima výtvarného umělce“, kde na toto téma vystavovala společně s dalšími čtrnácti umělci ve výstavních prostorách České inspekce životního prostředí. Dalším výstupem tohoto projektu byl i reprezentativní barevný katalog (Plzeň, 2009).


Společná momentka z vernisáže výstavy. Zleva: pan Alexander Pismenny, kulturní atašé Velvyslanectví Ruské federace v Praze, paní Raphaela Hons, pan Jožka Osoba, malíř, galerista a cestovatel, paní Vlasta Nosková, vedoucí realizačního týmu výstavy


Vernisáž výstavy, s uměleckými kolegy. Zleva: pan Jiří Webr, paní Raphaela Hons, paní Jaroslava Šetelíková, malířka a řezbářka, paní Bohumila Horáková, tvůrkyně miniaturních betlémů a obrazů s religiózní tématikou. Určitou zajímavostí je, že obě dámy jsou zástupci třetí umělecké generace akademického malíře Jaroslava Šetelíka

Žádné komentáře:

Okomentovat